Nieuws

Opbrengst Rabo Clubkas
Wat een mooi bedrag hebben wij van de Rabo Clubkas mogen ontvangen! Wij willen alle stemmers heel erg bedanken! Aan deze campagne hebben 255 verenigingen en stichtingen deelgenomen. Op ON ICE zijn 92 stemmen uitgebracht. 4383 Leden van de Rabobank hebben elk 5 stemmen op 5 verschillende deelnemers uitgebracht.

Nieuwe wetgeving AVG
Echt Veldhovenz bereid zich momenteel voor op de nieuwe Privacywet. Per 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacy wetgeving in de hele Europese Unie van kracht is. De Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf deze datum niet meer gelden. De invoering van de AVG heeftook  gevolgen voor onze stiching.  

Samenloop voor Hoop
Op 1 en 2 juni 2018 zal er weer een Samenloop voor Hoop zijn op de atletiek baan GVAC (Het Sondervick College). Meelopen in de strijd tegen kanker? Dat kan! Kijk op de website www.samenloopvoorhoop.nl

Muziek op de Plaatse
Een gezellige muzikale middag op zondag 1 juli om 13.30 uur door alle geledingen van het Veldhovens Muziekkorps op de Plaatse. Een terras is aanwezig, zorgt u voor mooi weer? 

Kermis Veldhoven-Dorp
De kermis in Veldhoven-Dorp is er van vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli 2018 en staat op parkeerterrein De Plaatse. Binnenkort meer over het programma! Houd deze site in de gaten...

Écht Veldhovenz

Welkom op site van Écht Veldhovenz! Écht Veldhovenz is een overkoepelende naam voor alle evenementen en activiteiten in Veldhoven-dorp. Denk aan ON ICE, carnaval, de Kromstraat, de kermis, Dorpshuis D’n Bond enz. Vandaar de naam: Écht Veldhovenz!

Sinds 2010 (de opening van de nieuwe kiosk op de Plaatse) communiceren wij onder het motto: Écht Veldhovenz. Maar het staat natuurlijk ook voor alle ondernemers, onze bewoners en bezoekers. Onder deze vlag willen wij namelijk graag iedereen aanspreken. Want bij Écht Veldhovenz geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kortom: welkom! 

 

 

ON ICE

Voorbereidingen gestart!
De voorbereidingen voor ON ICE 2018 zijn alweer gestart! Achter de schermen wordt alweer door de organisatie vergaderd over de financiering en programmering. De datum is ook al bekend: van 8 december 2018 t/m 6 januari 2019 zal de schaatsbaan voor de 9e keer herrijzen op de Plaatse in Veldhoven-Dorp. Jodelahitieieie!

KLIK HIER om de foto's van ON ICE 2017 te bekijken.