Huisregels ON ICE 2019

HUISREGELS ON ICE 2019
ijsbaan en ICE BAR, 7 december 2019 t|m 5 januari 2020

ALGEMEEN
• Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
• De exploitant kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade, verlies, diefstal of letsel.
• ontstaan op of rond de ijsbaan. De exploitant aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

ENTREE
• Alleen toegang tot de baan na betaling.
• Entreegeld voor de ijsbaan bedraagt € 3,50 per persoon | per dag.
• Passe Partout: 7 x schaatsen voor € 21,-.
• Tegen inlevering van een toegangskaartje krijg je een polsbandje.
• Entree: 1 Polsbandje per kleur per dag.
• Je mag met de schaatsen zonder bescherming niet in de ICE BAR.
• Dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht.

SCHAATSHUUR
• Kosten voor huurschaatsen bedraagt € 3,00 per persoon | per keer.
• De eigen schoenen dien ingeleverd te worden als borg voor de huurschaatsen.
• Bij het inleveren van de eigen schoenen ontvangt de huurder een garderobe nummertje.
• Huurschaatsen en garderobe nummertjes dienen te worden ingeleverd bij de uitgifte.
• Bij verlies van het garderobe nummertje dient de huurder zelf aan te tonen dat de schoenen van hem of haar zijn.
• Opbergen van schoenen is geheel voor eigen risico.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM
• Met schoenen, (ijs)hockeysticks, pucks, sleeën, stoelen en andere hulpmiddelen de ijsbaan te betreden. Met uit
•zondering van het dragen van schoenen en gebruik, van door de ijsbaan verstrekte, schaatshulp op de kleine baan.
• De ijsbaan met noren te betreden.
• Huurschaatsen buiten de ijsbaan/hekken mee te nemen.
• Over of op de boarding te klimmen.
• Drank en etenswaar op de ijsbaan te nuttigen.
• Met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
• Te roken op de ijsbaan, ijstent of in de ICE BAR. Dit verbod geldt ook voor elektronische sigaretten.

OVERIG
• Met het betreden van de ijsbaan gaat de bezoeker akkoord met de regels uit deze huisregels.
• Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
• Het is niet toegestaan de ijsbaan te gebruiken voor het hard rijden op de schaats of het anderszins in gevaar
• brengen van overige schaatsers.
• De exploitant kan naar eigen inzicht personen de toegang tot de ijsbaan/terrein weigeren.
• Videobewaking; in de ijsbaantent en ICE BAR vindt 24 uur per dag videoregistratie plaats om alle activiteiten met audio en video apparaten op te nemen. Dit om de veiligheid op de ijsbaan te waarborgen ter beveiliging van uw en onze eigendommen.
• Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
• Bij overlast wordt de politie ingeschakeld.
• Wanneer de ijsbaan of de ICE BAR door onvoorziene omstandigheden niet geopend kunnen worden vindt er geen restitutie van betaalde kaarten plaats.
• De exploitant behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
• Met het betreden van ON ICE (de ijsbaan en ICE BAR) ga je akkoord met de privancy regels zoals te lezen op deze website (klik hier).