Huisregels ON ICE 2018

HUISREGELS
ijsbaan en horecapaviljoen, 8 december 2018 t|m 6 januari 2019

ALGEMEEN
· Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
· De exploitant kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade, verlies, diefstal of letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De exploitant aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

ENTREE
· Alleen toegang tot de baan na betaling.
· Entreegeld voor de ijsbaan bedraagt € 3,50 per persoon | per dag.
· Passe Partout: 7 x schaatsen voor € 21,-.
· Tegen inlevering van een toegangskaartje krijg je een polsbandje.
· Entree: 1 Polsbandje per kleur per dag.
· Je mag met de schaatsen zonder bescherming niet in de ICE BAR.
· Dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht.

SCHAATSHUUR
· Kosten voor huurschaatsen bedraagt € 3,00 per persoon | per keer.
· De eigen schoenen dien ingeleverd te worden als borg voor de huurschaatsen.
· Bij het inleveren van de eigen schoenen ontvangt de huurder een garderobe nummertje.
· Huurschaatsen en garderobe nummertjes dienen te worden ingeleverd bij de uitgifte.
· Bij verlies van het garderobe nummertje dient de huurder zelf aan te tonen dat de schoenen van hem of haar zijn.
· Opbergen van schoenen is geheel voor eigen risico.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM
· Met (ijs)hockeysticks, pucks, sleeën, stoelen en andere hulpmiddelen de ijsbaan te betreden.
· De ijsbaan met noren te betreden.
· Huurschaatsen buiten de hekken te brengen.
· Over of op de boarding te klimmen.
· Drank en etenswaar op de ijsbaan te nuttigen.
· Met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
· Te roken op de ijsbaan of in de ICE BAR.

OVERIG
· Met het betreden van de ijsbaan gaat de bezoeker akkoord met de regels uit deze huisregels.
· Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
· Het is niet toegestaan de ijsbaan te gebruiken voor het hard rijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
· De exploitant kan naar eigen inzicht personen de toegang tot de ijsbaan/terrein weigeren.
· Bij overlast wordt de politie ingeschakeld.
· Aanwijzingen van het personnel dienen altijd opgevolgd te worden
· Wanneer de ijsbaan of de ICE BAR door onvoorziene omstandigheden niet geopend kunnen worden vindt er geen restitutie van betaalde kaarten plaats.
· De exploitant behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
· Met het betreden van ON ICE (de ijsbaan en ICE BAR) ga je akkoord met de privancy regels zoals te lezen op deze website (klik hier).