Écht Veldhovenz Cup: symbool van verbinding

Hoe het begon
Ergens eind 2009 bij de voorbereidingen voor de feestelijke opening van de vernieuwde Plaatse werd Écht Veldhovenz 'geboren' met Rob Bonnemaijers als de naamgever, en Marieke Dona als vormgeefster. De geboorte vond plaats op 24 mei 2010. Zo zag het 'geboortekaartje' er in 2010 uit:Lees wat er voorafgaand aan deze geboorte stond in de brief om sponsoren te werven over het doel van het herstel van De Plaatse:
'De Plaatse … biedt een ondernemend podium voor bewoners, ondernemers, winkeliers, jeugd en de kinderen van Veldhoven. Anderzijds functioneert het als gastvrij en warm welkom van alle bezoekers aan Veldhoven-dorp.'
We vroegen ons af: De Plaatse als warm middelpunt, wat zou dat kunnen zijn?
Een evenement van gezamenlijke ondernemers? Samen de eendjes voeren? Een sfeervol concert van de harmonie? Een oranje getint spektakel op Koninginnedag? Een sfeervolle buitenbeurs in de zomer? Samen dansen en zingen op het plein? Een winterse schaatsbaan in hartje Veldhoven? Startplaats voor een wielerronde? 

Het openingsfeest feest was een groot succes. Maar waren die gedachten over de toekomst van het plein geen mooie dromen? Ja, dat waren het, maar soms komen dromen voor een groot deel uit. Want zie wat de werkelijkheid is 10 jaar na het openingsfeest:

Écht Veldhovenz staat voor een groot aantal evenementen zoals: Écht Veldhovenz ON-ICE, Écht Veldhovenz Sinterklaas, Écht Veldhovenz Luidkeels, Muziek op de kiosk, Concert aan de Gender (VMK), Sint-Caecilia Gilde, Flora tentoonstelling, Stichting Organisatie Karnaval (SOK), Omloop der Kempen start en finish, Veldhoven-dorp Historisch Bekeken, Vakantiewerk en Kempenkoor in de St. Caeciliakerk. Het zijn zomaar enkele voorbeelden, de lijst is zeker niet compleet. 

Om alles in goede banen te leiden is door 3 van de initiatiefnemers van het eerste uur, Ad Michielsen, Rudy Snel en Gerard de Wilt, de Stichting Écht Veldhovenz opgericht. Er is een levendige website Echtveldhovenz.nl en speelt Écht Veldhovenz ook in de sociaalmedia een actieve rol. Alle activiteiten die vallen onder de vlag van Écht Veldhovenz zijn hier zichtbaar. En in 2019 vierde de ijsbaan Écht Veldhovenz ON ICE haar 10-jarig bestaan.
De Plaatse als verbindend element dat de initiatiefnemers voor ogen stond heeft inmiddels heel concreet vorm gekregen. Het is bovendien vatbaar voor allerlei nieuwe initiatieven.

Symbool van verbinding
Dat verbindende karakter van de activiteiten op en rond De Plaatse is duidelijk herkenbaar, maar het verdient nu ook een tastbare vorm, aldus het bestuur van de Stichting Écht Veldhovenz. Als verbindend element dat als een keten door Veldhoven-dorp loopt. Want alleen zo kan elke activiteit in die keten het symbool gaan dragen van het platform Écht Veldhovenz. Dit verbindende symbool is de nieuwe Écht Veldhovenz Cup.
De Écht Veldhovenz Cup is op 6 december 2019 tijdens het ON ICE lustrumfeest door de burgemeester van Veldhoven de heer Marcel Delhez overhandigd aan het bestuur van de Stichting Écht Veldhovenz ON ICE. Dit is de eerste in de keten van activiteiten die de Cup in haar bezit heeft en bij de sluiting van de ijsbaan op 5 januari 2020 doorgeeft aan de Stichting Organisatie Karnaval (SOK).

Hoe het werkt?
Iedere keer als er een activiteit in Veldhoven-Dorp is zal de Écht Veldhovenz Cup, door iemand van het Écht Veldhovenz bestuur, aan deze organisatie uitgereikt worden als teken van verbinding. De Écht Veldhovenz Cup blijft dan tot einde van deze activiteit bij deze organisatie in het bezit. Het zou dan mooi zijn als de Écht Veldhovenz Cup een mooi en vooral zichtbare plaats krijgt tijdens deze activiteit.
De Écht Veldhovenz Cup blijft in het beheer van het Écht Veldhovenz bestuur en dient daarom aan het einde van de activiteit teruggegeven te worden aan het Écht Veldhovenz bestuur. Dit zodat de Écht Veldhovenz Cup weer aan een volgende activiteit overhand kan worden.
Zo wordt de keten steeds voortgezet. Bij de opening van ON ICE 2020 in december 2020 krijgt Écht Veldhovenz ON ICE de Écht Veldhovenz Cup dan weer terug en is de verbindende keten weer gesloten.
Om de verbinding tussen de verschillende activiteiten vast te leggen, zal er van elk verbindend doorgeef moment een foto gemaakt worden voor deze website.

De maker van de Écht Veldhoven Cup
De Écht Veldhovenz Cup is vervaardigd door Frank Vincent van VSP Design uit Veldhoven en bestaat uit het Écht Veldhovenz logo uitgevoerd in RVS op een voet waarop vermeld staat: Écht Veldhovenz Cup.
Veel plezier met ontvangen van dit mooie symbool, dat al de activiteiten in Veldhoven-Dorp zal verbinden.

Groeten,
Bestuur Écht Veldhovenz
Chantal,Floor,  Ad, Gerard en Eric