Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

Boek Ceacilikerk
Onlangs verscheen het boek 'De H. Caeciliakerk van Veldhoven-dorp'. Het boek (208 pag.) staat vol kleurenfoto's en illustraties, en verschijnt t.g.v. van de laatste eucharistieviering in deze kerk. Het boek is samengesteld door de st. Veldhoven-dorp historisch bekeken. De prijs van het boek is €17,50.

In 2016 sluit de H., Ceaciliakerk haar deuren voor de wekelijkse Eucharistievieringen We blikken terug op 8 eeuwen parochie- en kerkgeschiedenis en hebben de herinneringen van parochianen en herders aan parochie en kerk vastgelegd.

Het boek wordt 13 november a.s. gepresenteerd tijdens de tentoonstelling 'herinneringen aan de H. Caeciliakerk' in de H. Caeciliakerk in Veldhoven-dorp. U wordt van harte uitgenodigd deze te bezoeken.
Openingsuren tentoonstelling:
Zondag 13 november 11.00 - 17.00 uur
Zondag 20 november 13.00 - 17.00 uur
De toegang is gratis.

Wilt u het per post ontvangen neem dan contact met ons op via veldhoven-dorp@gmail.com.

De Stichting
De Stichting Veldhoven-Dorp HB heeft als doel het cultuur-historisch erfgoed van Veldhoven-Dorp in kaart te brengen en dat onder de aandacht van de Veldhovenaren te brengen door middel van tentoonstellingen en publicaties. We willen daar nadrukkelijk de Veldhovenaar bij betrekken. Interesse om te helpen? Neem contact op: veldhovendorp@gmail.com of 040-2537686 (Jan vd Boom) of 040-2053276 (Louis Schats).

De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken beheert de volgende sites:
www.veldhovendorp-hb.nl
www.veldhoven-dorp.nl en www.veldhovendorp.nl

De laatste 2 zijn hetzelfde en daarop zijn de historische beelden die sinds vorig jaar in de Kromstraat e.o. hangen te zien met een toelichting. Deze site(s) worden ook zichtbaar als mensen de QR-code scannen die op elk fotopaneel is aangebracht.
Bekijk bij foto-albums de onthulling van de historische panelen in december 2014.