100 jaar Gemeenschapshuis D'n Bond

oktober 2019

tekst: Ad Adriaans

VELDHOVEN - Het 1e boek is verschenen in een oplage van 300 stuks. Na de presentatie op 24 november is het in een mum van tijd uitverkocht. "We krijgen nog steeds reacties op het 1e jaarboek", zegt Ton van den Hurk die samen met Louis Schats en Jan van den Boom ook voor de 2e editie van het boek tekent.

Ook het 2e boek telt zo'n 150 pagina's met daarin zo'n 20 verhalen van uiteenlopende aard. Van den Hurk: "Zoals een verhaal over de Leeghe Hoeve die ruim 500 jaar op het gehucht Schoot stond. Ook wordt een aantal bijzondere Veldhovenaren geportretteerd. In het kader van Veldhoven 75 jaar vrij zijn enkele onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog opgenomen."

Tot genoegen van de initiatiefnemers kent de 2e editie ook enkele bijdragen van gastschrijvers. Schats: "7 gastschrijvers meldden zich spontaan om een verhaal te leveren. Dat gaat zo voorspoedig dat we nu al een aantal interessante onderwerpen hebben voor het boek van 2020."

Het boek wordt zondag 17 november gepresenteerd in Gemeenschapshuis D'n Bond aan de Rapportstraat 29. Niet zonder reden. Op die dag wordt namelijk het eeuwfeest gevierd van de D'n Bond. Vanzelfsprekend wordt ook aan de 100-jarige aandacht besteed in het jaarboek. Het bestaansrecht van de voorziening is de afgelopen 100 jaar onophoudelijk bevestigd. Decennialang vinden zo'n 20 vaste en daarnaast veel incidentele gebruikers in D'n Bond hun thuis. Veel gebruikers blijken zeer honkvast. Zij zorgen ervoor dat wekelijks meer dan 1.000 mensen D'n Bond voor allerlei activiteiten bezoeken. De beheerders dragen daarnaast zorg voor een goed contact met de gebruikers. Het gemeenschapshuis draait geheel op eigen kracht. De inkomsten bestaan uit de zaalhuur en de consumptiegebruik. Er is een gezonde financiële basis en er zijn voldoende reserves voor het groot onderhoud en voor de vernieuwing van inventaris.

Vóór dinsdag 1 oktober 2019 kan het boek bij voorinschrijving worden gereserveerd. Op 2 manieren. Door 13,50 euro per boek over te maken naar rekeningnummer NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. de Stichting Veldhoven-Dorp-HB èn het sturen van een mailtje met naam en adres naar veldhovendorp@gmail.com. Ook kan bij Primera in de kromstraat 9b een inschrijfformulier worden ingevuld.

Op bijgaande foto uit ca. 1967 gemeenschapshuis D'n Bond aan de Dorpstraat

Lintje Gerard de Wilt

26 april 2019

Gerard de Wilt (75): Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Voorzitter van Stichting Dorpscentrum Veldhoven, Gerard de Wilt, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Wilt is ook bestuurslid van Wijkplatform Veldhoven-Dorp. Hij zet zich in om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Verder is hij mede-initiatiefnemer, organisator en bestuurslid van Echt Veldhovenz on ice. Daarnaast was De Wilt ook nog voorzitter van de Wmo-raad Veldhoven en is hij voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Veldhoven-Dorp en van Kring KBO de Kempen.

Echt Veldhovenz Luidkeels 2017

9 februari 2017

Na het succes van afgelopen jaar en de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen zal Luidkeels een jaarlijks terugkerend evenement gaan worden dat gratis toegankelijk is voor zowel carnavalsvierders maar ook  niet carnavalsvierders waarbij het kledingadvies vrij is. Het repertoire is zo goed als klaar. Het Luidkeelsorkest is geformeerd en het Luidkeelskoor zal weer door Chant Oers worden gevormd.
Wethouder Mariënne van Dongen Lamers was afgelopen jaar soliste, maar dit jaar heeft de 2e wethouder ook aangegeven mee te gaan zingen als solist. Hans en Mariënne zingen samen ook hun carnavalsschlager. Omdat het een evenement is voor jong en oud hebben we Henk van Weijden als solist gevraagd. Henk is inmiddels 80 jaar en heeft bij veel Veldhovense mensen op feesten en partijen gezongen en muziek gemaakt.
Ook zal dit jaar weer het Rommelgats Baoske worden verkozen, afgelopen jaar was dat Eric van Schagen. De prins van Rommelgat zal een bezoek brengen aan dit evenement. De afterparty zal plaatsvinden met muziekkapel de Verrekesblaos uit Veldhoven-dorp.
We bieden dit jaar aan Veldhovense ondernemers de mogelijkheid om een lied te sponsoren voor 100 euro als ondernemers ons financieel zouden willen ondersteunen kun je dit mailen aan gerardcop@gmail.com. Wij nemen dan contact op om de verdere details te bespreken.

Voor meer informatie: www.echtveldhovenzluidkeels.nl

Echt Veldhovenz Stempelt en Smult

14 december 2016

Op vrijdag 6 januari 2017 organiseert Écht Veldhovenz ON ICE: Stempelt & Smult! Vier échte Veldhovense horeca ondernemers bereiden een heerlijk 5 gangen nieuwjaarsdiner. Ontmoet in het nieuwe jaar andere Veldhovenaren in ons gemoedelijke paviljoen waar je proost op 2017. Je haalt een stempel bij de pop-up keuken en smult van een lekker gerecht. En natuurlijk kan er ook geschaatst worden op de ijsbaan. Daar wil je toch bijzijn?
Culine, ’t Zand, Route 66 en Birds & Beer bieden je dit Nieuwjaars menu aan voor € 32,50. Bij de ICE BAR kunnen maar een beperkt aantal personen terecht, dus reserveer snel! De ontvangst van Stempelt & Smult is tussen 17 en 18 uur. De verkoop van Écht Veldhovenz Stempelt & Smult entreebandjes is gestart en te koop bij: ’t Zand, Route 66, Birds & Beer, Café de Locht en bij het ON ICE BAR.

Combokoor Veldhoven treedt nog één keer op!

november 2016

Op 13 november a.s. sluit de H. Ceaciliakerk haar deuren voor de reguliere kerkdiensten. Enkele initiatief nemers  uit de parochie hebben er voor gezorgd dat deze sluiting niet ongemerkt voorbij zal gaan. Naast een laatste kerkdienst, een tentoonstelling over de kerk en het uitbrengen van een boek zal er ook muzikaal afscheid worden genomen van deze kerk. Speciaal voor deze dag zijn alle “oud” leden van het voormalige Combokoor benaderd met de vraag om nog één keer als voormalig jongerenkoor op te treden in de kerk. De reacties waren overweldigend ! Zo’n 70 leden melden zich bij dirigent Gerard Coppens om nog één keer op te treden voor de Veldhovense gemeenschap. Koorstukken zijn bij elkaar gezocht en gedurende de ochtend van 23 november wordt er druk gerepeteerd om die middag een mooi programma voor te schotelen aan het aanwezige publiek. En natuurlijk mag u deze middag uit volle borst meezingen.
Het Veldhovens Muziekkorps dat jaarlijks minstens één kerkdienst opluisterde in de kerk heeft ook haar medewerking toegezegd aan deze muzikale middag. Het Combokoor samen met het Veldhovens Muziekkorps brengen u deze speciale muzikale middag  op zondag 13 november van 14:00 tot 16:00 uur in de Ceaciliakerk.
U bent van harte uitgenodigd !